Kürtaj Hastanesi - Kürtaj

1-İstenmeyen bir gebeliğin sonlanması için kürtaj dışında bir yöntem var mıdır?

Ülkemizde şu anda istenmeyen bir gebeliğin sonlandırılmasının tek yolu vakum aspirasyon yöntemiyle kürtaj olmaktır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde uygulanan RU–486 isimli düşük ilacı ülkemizde bulunmamakta ve bu ilacın kullanımının uzun vadeli etkileri bilinmemektedir.

Aynı şekilde piyasada söktürücü iğne olarak bilinen östrojen iğnelerinin kullanımı da etkili olmamaktadır.

2-Kürtaj operasyonunun bundan sonraki gebeliklerim üzerinde bir etkisi var mıdır?

Uygun şartlar altında, tecrübeli kişilerce gereği gibi yapılan gebelik sonlandırmalarında böyle bir tehlike söz konusu değildir. Eski dönemlerde vakum tekniği kullanılmadan sadece “küret” kullanılarak yapılan kürtajlarda rahim içersinin hasarlanma olasılığı daha fazla idi.

Ayrıca yine önceki yıllarda, etkili dezenfektan ve antibiyotikler olmaması nedeniyle yapılan işlem sonrasında enfeksiyon (iltihaplanma) olasılığı fazla olduğundan böyle bir inanış geçmişten günümüze kadar gelmiştir.

Ancak günümüzde hijyenik bir ortamda ve uygun teknikle tecrübeli hekimlerce yapılan kürtajlarda ilk gebelikde olsa işlem sonrası komplikasyon oluşma olasılığı yok denecek kadar azdır.

Dolayısıyla sorunsuz yapılan vakum aspirasyon yöntemiyle uygulanan bir kürtaj operasyonunun sonraki gebelikler üzerinde olumsuz bir etki yaratma olasılığı son derece düşüktür. Burada en önemli husus gebelik haftası ve işlemi yapacak olan kadın doğum uzmanının tecrübesi ile güvenilirliğidir.

3-Sık kürtaj olmak riskli midir?

Kürtaj bir aile planlaması, korunma yöntemi olarak görülmemelidir. Ancak planlı olmayan bir gebelik meydana geldiğinde yapılmalıdır.

Vakum aspirasyon yöntemiyle sterilite kurallarına uyulduğu takdirde ard arda yâda fazla sayıda kürtaj olmanın doğurganlık üzerine olumsuz etkisi yoktur.

4-Bakirelerde kızlık zarına zarar vermeden kürtaj yapmak mümkün müdür?

Bakire genç kızlarında dışa boşalma yoluyla kızlık zarı bozulmadan da gebe kalmaları mümkündür. Ancak kurataj sırasında vajinaya spekulum adlı alet konulduğu için her zaman kızlık zarı korunmayabilir.

Sadece esnek, ilişkiye uygun zar tipleri zarar görmeyebilir. Bunu önceden anlamak mümkün değildir.

5-Daha önce kürtaj yapıldığının anlaşılması mümkün müdür?

Kürtaj esnasında işleme izin verildiğini gösteren bir form imzalatılmaktadır. Bu form gizli kalır, saklanır ve bu bilgiye kimse ulaşamaz.

Kürtajdan 4–6 hafta sonra yapılan jinekolojik bir muayenede kürtaj işleminin yarattığı etkiler tümüyle silinmiş durumdadır. Kimse sizin daha önceden böyle bir operasyon geçirdiğinizi anlayamaz.  

6-Kimler kürtaj olabilir?

Ülkemiz yasalarına göre 10. gebelik haftasına kadar olan gebeliklerde (ultrasonografi ile teyit edilmiş olmalıdır) kürtaj tümüyle yasaldır.

Evli olan kadınlarda eş imzalı onay vermelidir. Evli olmayan kadınlar kendi istekleri doğrultusunda işlemi yaptırabilirler. 18 yaşın altında olan kız çocuklarında evli olsun veya olmasın ebeveynin imzalı onayı alınır.

Burada dikkate alınması gereken nokta, tıbbi gebelik haftasının hamile kalınan tarihe göre değil son adet tarihinden itibaren geçen süreye kadar olan hafta olmasıdır.

7-Kürtajdan sonra ilk adet ne zaman görülür?

Kürtajdan sonraki ilk 2 haftada (özellikle 3.-5. günler arasında) görülen kanamalar adet kanaması değildir. Bu kanamalar kürtaj sonrası kanama olup normaldir. İlk adet kanaması ortalama olarak uygulama tarihinden sonraki 4–6 hafta içinde görülür.  

8-Kürtajdan sonra adet gecikmesi ne anlama gelir?

 Kürtaj sonrası ilk adet genellikle 1 ay (4–6 hafta)  sonra görülür. Kürtajın yapıldığı gün adet kanamasının ilk günü olarak kabul edilir ve normalde kaç günde bir adet görülüyor ise o kadar süre sonra ilk âdetin olması beklenir. Nadiren bu süre 50–60 güne kadar uzayabilir.

Eğer beklenen günde adet görülmez ise mutlaka jinekolojik değerlendirme gerekir. Eğer adet gecikmesine sebep olan şey gebeliğin devamı veya rahim içersinde oluşan Asherman Sendromu (rahim içersinde yoğun yapışıklıklar oluşması ve buna bağlı olarak adet az görme veya adet görememe) gibi bir problem değil ise ilaçlar kullanılarak adet görülmesi sağlanır.

9-Kürtaj işlemi sonrasında işime ne kadar sonra dönebilirim?

Kürtaj sonrası 1–3 gün istirahat esastır. Ancak iş temponuza geri dönülmesi zorunluysa bedensel olarak aşırı zorlamamak koşuluyla ertesi gün çalışmaya devam etmek mümkündür. Bu nedenle birçok çift işlemi Cuma ya da cumartesi günü yaptırmayı tercih etmektedir.

10-Neden bazen kürtaj öncesinde gebeliğin büyümesi bekleniyor?

Son adet tarihinin ilk gününe göre 5 haftadan önce gebelik sonlandırılması için başvurulduğunda gebeliğin biraz daha büyümesi için beklemek gerekebilir.

Bunun en temel nedeni rahim ağzının gebe olunmayan dönemlerde oldukça sert bir yapıda olması ve ilerleyen gebelik günleriyle birlikte yumuşamaya başlamasıdır. Sert bir rahim ağzı işlemin uygulanması için metal aletlerin kullanılmasını gerektirecek, bu da riskinizi artıracaktır.

Dahası çok erken uygulanan müdahalelerde gebeliğin devam etme riski ve böylece yeniden kürtaj olma riski gündeme gelecektir.Çünkü kürtaj öncesi gebelik kesesinin ultrasonografide net görülmesi gerekmektedir.

11-Kürtaj sonrası spiral ne zaman takılır?

Kürtaj sırasında bazı merkezler aynı anda spiral takmaktadırlar. Ancak kürtaj sırasında rahim büyük olduğu ve kanal açık olduğu için işlem sırası spiral takılması önerilmemektedir. En doğrusu kürtaj sonrası görülen ilk adette takılmasıdır. Yine de karar hasta ve doktora aittir.  

12-Kürtaj sonrası ne zaman doğum kontrol hapı başlanmalıdır.

Kürtaj sonrası görülen ilk adet kanamasında kişiye uygun doğum kontrol hapı doktorunun önerisiyle başlanmalıdır.

13-Kürtaj fiyatları neden bu kadar değişken?

Kürtaj fiyatlarını belirleyen en temel etken müdahalenin yapıldığı merkezin kendi ücretlendirme politikasıdır. İşlem esnasında bir kez kullanılıp atılan özel kanüller kullanılmaktadır.

Diğer etkenler ise tercih edilen anestezi şekli (lokal veya genel) ve müdahaleyi uygulayan doktorun ücretlendirme politikasıdır.

14-Gebelik tanısı nasıl konulur?

Doğurgan çağdaki kadınlarda adet gecikmesi olan her durumda gebelikten şüphelenilmelidir. Gebelik tanısı gebeliğe bağlı bulantı, aşerme, göğüslerde hassasiyet gibi özel yakınmalarla veya daha iyisi gebelik testi yaptırılarak konulabilir.

Gebelik testleri idrarda gebeliğe özgü hormonlara bakılarak yapılır. Günümüzde bu tip testler oldukça hassastır, çoğu zaman adet gecikmesinin ilk günlerinde sonuç veririler.

Bu testlerin bir hastanede veya yetkili bir laboratuarda yaptırılması doğrudur.  İdrarda yapılan testlerin güvenilirliği tam değildir. Gebelik testi sonucunun “negatif”olması gebeliğin olmadığı anlamına gelir.

Bu durumda adet gecikmesinin nedeni araştırılması için doktorunuza danışmanız gereklidir. Test sonucu “pozitif” ise gebelik var demektir. Bu durumda eşinizle görüşüp gebeliğin geleceği konusunda kesin bir karara varmalısınız. Gebeliğin devamına karar verirseniz gebelik takibi için doktorunuza başvurmalısınız.

Bu gebeliği istenmeyen gebelik olarak kabul edip sonlandırılmasını isterseniz tek yol vakum aspirasyon ile küretaj olmaktır.

15-Lokal anesteziyle yapılan kürtaj uygulamalarında işlem esnasında en sık rastlanan sorunlar nelerdir?

Lokal anestezi ile yapılan kürtajlarda uygulanan anestezik maddeye aşırı duyarlılık ve vazovagal senkop (rahimin sabitlenmesi amacıyla takılan alet nedeniyle refleks olarak bayılma oluşması) görülebilir.  

Bu, geçici bir durumdur. Yaklaşık %1 oranında görülür. Hastanın ayakları yukarı kaldırılır, çoğu kere kendiliğinden düzelir.

İşlemden hemen sonra en sık görülen sorun bulantı ve kusmadır. Bazen bayılma hissi de oluşabilir. Bu durum da yaklaşık %1 oranında gözlenir ve hayati tehlike yaratmayan geçici bir durumdur.

16-Kürtaj sonrası "parça kalması" ne demektir?

Yasal gebelik tahliyesi sınırları içerisinde (10. gebelik haftası) ve usulüne uygun olarak yapılan kürtaj uygulamalarında yaklaşık olarak %2-3 oranında gebeliğin bazı parçalarının tam alınanaması sorunu ortaya çıkabilir.

Özellikle de rahim içersinde myomu olan ve rahim iç boşluğunun bu myom yüzünden normal yapısının bozulduğu durumlarda bu sorun ortaya çıkabilir.

Bu durum kendini bir iki hafta geçmesine karşın devam eden kanama şeklinde belli eder. Bazı durumlarda özellikle de büyük gebelik haftalarında uygulanan kürtaj işleminde parça kalırsa vajinadan kanamayla birlikte parça düştüğü de gözlenebilir. Kesin tanı ultrason incelemesiyle konabilir.

Parça kaldığına tam olarak karar verilemiyorsa rahim kasılmasını artırıcı bazı ilaçlar ve antibiyotikler verilir. Parça kaldığından muayene sonrası emin olunan durumlarda ise genellikle yapılan işlem bu parçaları temizlemek için daha kısa da olsa ikinci bir kürtaj işlemi uygulanmasıdır.
Kürtaj Hastanesi Randevu

Virginity Repair Clinics İn Turkey

Low Cost Hymenoplasty İn Turkey İstanbul

Abortion Hospitals İn Turkey, Cost And Low Price Abortion İn İstanbul Antalya İzmir Ankara

 

Randevu

Jinekolog

  abortion hospital  hymenoplasty hospital